De Vlieger heeft zich vanaf 2010 steeds ontwikkeld tot een volledig zorgbedrijf. Daar waar we gestart zijn met logeren en naschoolse begeleiding, is het dienstenpakket inmiddels uitgebreid met begeleid wonen 24/7 voor 18+, een gezinshuis voor jongeren tot ongeveer 18 jaar en arbeidsmatige dagbesteding.

De Vlieger biedt zorg op maat aan kinderen en jongeren met diverse problematiek en mogelijk in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Om binnen de Vlieger een plekje te kunnen krijgen is het van belang dat de cliënt past binnen het pedagogisch klimaat van de locaties van de Vlieger. Maar ook passend is binnen de bestaande cliëntengroep op de desbetreffende locatie.

Bij de Vlieger bieden wij:

> Gezinshuis
> Dagbesteding
> Logeren
Begeleid wonen met 24-uurs zorg
Dagopvang en naschoolse begeleiding

Aandacht en ondersteuning

Passend binnen het pedagogisch klimaat houdt in dat er behoefte is aan duidelijke structuur met daarbij de mogelijkheid om deel te nemen aan de gezamenlijke activiteiten en gebruik van de gezamenlijke ruimten. Wij hebben daarbij veel aandacht voor de onderliggende sociale interacties. Zij krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben om hun leven zo volledig mogelijk vorm te geven en leren bij de Vlieger vaardigheden die hen in staat stellen hun ontwikkelingstaken van kind en jongvolwassene vorm te geven.

Plan met begeleidingsmogelijkheden

Er is voor iedere jongere een op maat gemaakt plan die uitgaat van hun mogelijkheden en begeleidingsdoelen. In het proces van het maken van het plan wordt het netwerk van de jongere actief betrokken. Het plan wordt met regelmaat geëvalueerd met ouders/wettelijke vertegenwoordigers.