Ter ondersteuning van de vitaliteit van gezinnen biedt de Vlieger de mogelijkheid voor naschoolse begeleiding en dagopvang. Voor de kinderen betekent dat een leuk, ontspannen moment waarin we werken aan het aangaan en onderhouden van sociale contacten op onze locaties. Hierdoor hebben de kinderen de mogelijkheid tot opbouw van vriendschappen die, ook buiten de Vlieger om, zeer waardevol kunnen zijn. Op de woensdagen worden de kinderen door ons (in overleg) van school of van huis afgehaald en blijven ze ’s avonds gezellig bij ons eten. Na het eten worden ze weer thuisgebracht. In overleg zijn er ook mogelijkheden op andere dagen doordeweeks. In het weekend is er naast logeeropvang ook zaterdag- en/of zondagopvang mogelijk.