De Vlieger heeft een missie

De Vlieger biedt voornamelijk ondersteuning aan mensen met ASS-problematiek al of niet in combinatie met een licht verstandelijke of sociale beperking. We bekijken bij aanmelding van een cliënt vooral naar de mogelijkheden en laten ons daardoor leiden waarbij we ook oog houden voor de eventuele belemmeringen die de cliënt kan hebben. De Vlieger biedt begeleid wonen, dagbesteding, dagopvang en logeren en daarnaast bieden we ondersteuning in alle levensfases van onze cliënt. We begrijpen de problematiek en spelen daarop in. Kwalitatief hoogwaardige en sfeervolle locaties zijn daarin een belangrijk onderdeel.

Om binnen de Vlieger een plekje te kunnen krijgen is het van belang dat de cliënt past binnen het pedagogisch klimaat van de locaties van de Vlieger en passend is binnen de bestaande cliëntengroep op de desbetreffende locatie. Passend binnen het pedagogisch klimaat houdt in dat er behoefte is aan duidelijke structuur met daarbij de mogelijkheid om deel te nemen aan de gezamenlijke activiteiten en gebruik van de gezamenlijke ruimten. Wij hebben daarbij veel aandacht voor de onderliggende sociale interacties.

Onze visie…

Wij geloven dat ieder mens, met en zonder beperkingen, het recht heeft op een goed en mooi leven! Onderdelen van een goed en mooi leven zijn; balans, omgang met de mensen om je heen, een goede dagbesteding (werk, school, sport etc), gezondheid en een prettige woonplek. Daarnaast kan het van belang zijn om logeeropvang of dagopvang te krijgen ter ondersteuning van de cliënt en/of hun gezin.

De Vlieger werkt vanuit vertrouwen, passie, warmte, liefde en betrokkenheid.  We werken cliëntgericht en flexibel en bieden met persoonlijke aandacht maatwerk in zorgverlening. We geloven in de kracht van kleinschaligheid. De Vlieger moet een unieke plek zijn waar onze cliënten graag komen en zich thuis kunnen voelen. Er is een open en transparante houding naar elkaar; cliënten en medewerkers.