De Vlieger-Zorg is op 1 september 2008 opgericht door Martin en Trineke van der Meer onder de naam “Zorgcamping en logeerhuis de Vlieger”.

“In het volle vertrouwen en geloof in ons plan hebben wij in 2008 ons huis verkocht, onze banen opgezegd. We zijn hard aan het werk gegaan om onze droom, een prachtplek voor jongeren met een beperking, na te jagen en te realiseren. Samen met onze drie kinderen Dennis, Romy en Bas zijn we verhuisd naar Nieuweroord en zijn we een nieuw leven begonnen.”

Al snel bleek de werkwijze van de Vlieger goed aan te slaan en kregen we steeds meer cliënten en medewerkers. Nog voor we met de bouwwerkzaamheden begonnen, kreeg onze naamsbekendheid een boost doordat Martin en lied schreef over autisme wat uiteindelijk door Paul de Leeuw op TV is gezongen. De tekst “Voel wat ik voel voor jou” op de melodie van “Make you feel my love” heeft veel losgemaakt en was een enorme steun in onze rug bij de realisering van onze plannen. Bekijk het filmpje.

Voel wat ik voel voor jou…

Jouw leven is bijzonder, soms verward,
De wereld oordeelt meestal spijkerhard,
In andere ogen ben jij heel apart,
Voel wat ik voel voor jou.

Soms kan jouw wereld kort de mijne zijn
Iets samen delen is ontzettend fijn
Uniek, gescheiden door die starre lijn
Voel wat ik voel voor jou.

Ik weet jij bent een heel bijzonder kind
Autisme is een diepe wond
En jij die telkens weer de strijd aanbindt,
Met een wereld die je niet doorgrondt.

Als iemand openstaat voor wat jij voelt
Zou snappen dat jij het zo goed bedoelt
Dat jouw beperking je steeds hersenspoelt
Dan voelt hij wat van jou

Jij bent mijn kind, uniek en wonderbaar
Jouw wereld zal de mijne zijn.
Soms heftig, soms volstrekt onhandelbaar
Maar geen beperking krijgt ons klein.

Als ‘s morgens vroeg de nieuwe dag begint
Voel ik jouw warmte, mijn bijzonder kind
Voelen wij vaak een harde tegenwind
’k hou mateloos van jou.
’k hou mateloos van jou.

Een nieuwe locatie

Vanaf april 2010 zijn we daadwerkelijk gestart met onze activiteiten en vanaf 2013 is daar het gezinshuis bijgekomen. Omdat we het zo druk hadden met het logeren, de naschoolse begeleiding en het begeleid wonen, hebben we besloten om de camping niet verder te ontwikkelen. Daarvoor in de plaats hebben wij een begeleid-wonen-project ontwikkeld aan de Stuifzandseweg in Hoogeveen, waar we naast begeleid wonen ook dagbestedingsactiviteiten kunnen aanbieden.

Een nieuwe naam

Omdat de oude naam de lading niet meer dekte, hebben wij per 1 april 2017 onze naam gewijzigd in “De Vlieger-Zorg”. Dat is wat we doen; zorgen voor hen die dat nodig hebben met liefde, passie en betrokkenheid. We werken vanuit een professionele houding en nemen onze taak uitermate serieus! Om dat te borgen zijn wij ISO 9001 gecertificeerd en worden er jaarlijks audits uitgevoerd door KIWA. De Vlieger-Zorg is aangesloten bij Klachtenportaalzorg en bij Zorgbelang Drenthe. Zo beschikken wij over een onafhankelijke klachtencommissie en een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De Vlieger uitgegroeid tot een professionele organisatie

Inmiddels is de Vlieger uitgegroeid tot een professionele organisatie en beschikken wij over goed opgeleide medewerkers (Organisatiecoach, zorgmanager, psycholoog en SKJ geregistreerde HBO-ers en MBO-ers met verschillende opleidingen) die dagelijks de grote groep cliënten ondersteunt en begeleidt. De Vlieger-Zorg is ISO-9001 gecertificeerd en is dagelijks bezig met het verbeteren van haar dienstverlening en zorgaanbod. Wij geloven dat ieder mens, met en zonder beperkingen, het recht heeft op een goed en mooi leven. Hoe we dat zien leest u op de pagina missie en visie.