Actuele beschikbaarheid op de Vlieger-Zorg v.o.f.

Locatie Stuifzand

Begeleid Wonen geen beschikbaarheid
Thuishuis 1 kamer beschikbaar
Dagbesteding (jong) volwassenen voldoende ruimte beschikbaar
Individuele begeleiding beperkt ruimte beschikbaar
Ambulante gezinsbehandeling beperkt ruimte beschikbaar

Locatie Nieuweroord

Gezinshuis geen beschikbaarheid
Logeren geen beschikbaarheid
Dagopvang beperkt ruimte beschikbaar
Individuele begeleiding beperkt ruimte beschikbaar
Ambulante gezinsbehandeling beperkt ruimte beschikbaar

Voor alle locaties en zorgvormen geldt dat plaatsing uitsluitend mogelijk is na toetsing door onze gedragswetenschapper en i.o.m. het betreffende kernteam. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de plaatsing binnen de groepen en zullen altijd een risicotaxatie laten uitvoeren door onze gedragswetenschapper. Bij aanmelding is actuele diagnostiek voor de beoordeling belangrijk.

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Tel. 0528-361291 (Stuifzand) of 0528-201801 (Nieuweroord)

Per mail kunt u aanmelden via info@devlieger-zorg.nl

Na aanmelden wordt er contact opgenomen door het betreffende kernteam of de gedragswetenschapper van de Vlieger-Zorg.